dimarts, 28 de febrer del 2012

PREGÀRIA

Tots els dijous feiners a 1/4 de 10 de la nit pregària comunitària a l'altar de la confraria. Està oberta a tothom, us hi esperem per compartir-la amb tots vosaltres.

dimecres, 22 de febrer del 2012

Dimecres de cendra


Dimecres de cendra

El Dimecres de cendra (dies cinerum) és el primer dia de la Quaresma en el calendari catòlic. Esdevé 46 dies abans de Pasqua,es considera que la Quaresma té 40 dies de durada, ja que no es compten els diumenges. Per tant. dura 7 setmanes. Aquest dia pot variar anualment segons es celebri la Pasqua que ha de coincidir amb el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera.
El Dimecres de Cendra, que pels catòlics és dia de dejuni i abstinencia, s’imposa la cendra als fidels que van a Missa. Segons la tradició, la cendra s'ha d'obtenir a partir de la cremació dels llorers i palmons beneïts el diumenge de Rams de l'any anterior i ha de ser imposada al cap dels fidels en forma de creu.. Antigament només s'imposava la cendra als pecadors públics que se sotmetien al ritus i eren trets del temple després de la imposició. La reconciliació es feia el matí del Dijous Sant. Amb el temps molts cristian s'uniren per humilitat als pecadors públics, i així aquest ritus va passar a tots els fidels.
La cendra és símbol de caducitat de la condició humana, signe penitencial (utilitzat des de l'Antic Testament) i de conversió, que ha de ser l'aspecte dominant durant tota la Quaresma. Durant la imposició de la cendra als cristians el sacerdot pronuncia les paraules: "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris", és a dir: "Recorda, home, que ets pols, i en pols has de tornar".
Benvolguts/des confrares/esses estem en període de proves, aviat a ple rendiment. Mentres tant , en tot cas, perdoneu les errades. Gràcies