dijous, 24 de maig del 2012

PENTECOSTA


VETLLA DE PENTECOSTAEl dia 26, dissabte a les 10 de la nit a la parròquia de Sant Francesc, celebrem la Vetlla de Pentecosta. Com sabeu, cada any l’Arxiprestat de Reus la celebrem en una parròquia diferent i enguany toca a casa nostra. 
Procurem fer un esforç i fermnos-hi presents, recordem que som confraria tot l’any i no solament durant la Quaresma o la Setmana Santa. Culminem la celebració joiosa de la Pasqua amb la celebració de la vinguda de l’Esperit Sant.


diumenge, 6 de maig del 2012

SANT ROSARI


COM VA SORGIR EL RÉS DEL SANT ROSARI

 

 
El rés del Sant Rosari sorgeix aproximadament l’any 800 a l’ombra dels monestirs, com Saltiri dels laics. Atès que els monjos resaven els salms (150), als laics, els quals la majoria no sabien llegir, els van ensenyar a resar 150 Pares nostres. En passar el temps, es van formar tres saltiris amb 150 Avemaries, 150 lloances en honor de Jesús i 150 lloances en honor de Maria.
L’any 1365 es va fer una combinació dels quatre saltiris, dividint les 150 Avemaries en 15 desenes i posant un Pare nostre a l’inici de cadascuna d’elles. El 1500 es va establir, per a cada desena, la meditació d’un fet de la vida de Jesús durant la seva infància (misteris de goig), passió (misteris dolorosos), i de la seva resurrecció (misteris gloriosos). Un altre cicle dels misteris, anomenats els misteris lluminosos, és d’origen relativament recent, havent estat proposats pel papa Joan Pau II el 2002.
El Sant Rosari és considerat com l’oració perfecta perquè en ell està conjuminada la majestuosa història de la nostra salvació. Amb el rosari de fet, meditem els misteris de goig, de dolor i de glòria de Jesús i Maria. És una oració simple, humil com Maria. És una pregària que podem fer amb ella, la Mare de Déu. Amb l’Avemaria la convidem a que resi per nosaltres
El Rosari està compost de dos elements: oració mental i oració verbal.
En el Sant Rosari l’oració mental no és res més que la meditació sobre els principals misteris o fets de la vida, mort i glòria de Jesucrist i de la seva Santíssima Mare.
L’oració verbal consisteix a recitar 15 desenes (Rosari complet) o cinc desenes de l’avemaria, cada desena encapçalada per un Pare Nostre, mentre meditem sobre els misteris del Rosari.
La Santa Església va rebre el Rosari en la seva forma tradicional l’any 1214 d’una forma miraculosa: quan la Verge s’aparegués a Sant Domènec i l’hi lliurés com una arma poderosa per a la conversió dels heretges i altres pecadors d’aquells temps. Des de llavors la seva devoció es va propagar ràpidament arreu del món. 

Res del Sant Rosari a l’Altar de la Verge del Calvari