diumenge, 22 de juliol del 2012

OBRES A LA PARRÒQUIA

 
SANT FRANCESC “TANCAT PER OBRES”


El temple parroquial de Sant Francesc d’Assís, la nostra seu canònica, romandrà tancada per obres a partir del proper dilluns dia 23 de juliol fins als voltants de Nadal. Les obres consistiran en el canvi del paviment que com bé sabem estava en molt mal estat. Una obra de tal envergadura requereix que l’església estigui tancada per la qual cosa l’altar  del Natzarè i de la Verge estarà també temporalment fora de culte.

De totes maneres seguirem trobant-nos tots els dijous a les classes de catequesi a la que podreu accedir-hi per la porta lateral dels Escorredors de Sant Francesc i seguirem realitzant una estona de pregària puntualment a ¼ de 10 del vespre.

La parròquia també seguirà portant la seva tasca pastoral tot i que amb alguns canvis que tot seguit us expliquem:
-          Misses de cada dia a la Capella del Santíssim (accés per la porta lateral del carrer Escorredor de Sant Francesc) a les hores habituals 8:30 hores i 19:30 hores.
-          Misses dominicals i festius també ales hores habituals a la Capella del Santíssim (vigílies 20 hores i diumenges a les 9, 11:30 i 20 hores).
-          Baptismes a la Capellà del Santíssim en grups més reduïts.
-          Els enterraments es celebraran a la Prioral de Sant Pere.
-          Despatx parroquial al mateix horari amb entrada pel carrer de Balmes número 35.
-          Atenció de Caritas al mateix lloc i horari que fins ara.

Confiem tant la parròquia com la confraria que les molèsties siguin les mínimes i que comprendreu que les obres seran una important millora per al nostre temple.FOTOS: Xavier Sirolla